We moeten de moed hebben de zaken te zien zoals ze zijn, de moed hebben de schrikwekkende werkelijkheid met nuchtere onvervaarde blik te bekijken. Niet alleen de moed hebben, maar het moet onze trots zijn, aldus kijkende, de gebeurtenissen te beheersen, om ze te leiden waarheen wij besloten hebben ze te leiden.

Joris van Severen (1894-1940)